Czy nowoczesne technologie służą człowiekowi?

Czy współczesna technologia służy człowiekowi? Czy też służy tylko sobie? Ponieważ nasz świat staje się coraz bardziej zależny od technologii, musimy zadać sobie pytanie, czy ta zależność jest zdrowa.

W ciągu ostatnich kilku dekad innowacje technologiczne zmieniły ludzkość w sposób, którego nasi przodkowie nigdy nie mogli przewidzieć. Zmiany te były zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale efekt jest niezaprzeczalnie ogromny. Na przykład w ciągu ostatnich kilkunastu lat nowoczesna medycyna zmieniła sposób, w jaki żyjemy – a także to, jak długo żyjemy. Jednak pomimo naszej zwiększonej długowieczności, jakość życia (QOL) dramatycznie spadła z powodu stresu współczesnego społeczeństwa i jego postępu technologicznego. W rzeczywistości ludzie żyjący obecnie cierpią na większą liczbę chorób psychicznych niż kiedykolwiek wcześniej, a wiele badań wykazało, że wyższy poziom QOL jest związany z niższym poziomem lęku i depresji.

Choć może być prawdą, że nowoczesna technologia przyniosła pewne korzyści całemu społeczeństwu, to oczywiste jest, że poszczególni ludzie cierpią bardziej niż kiedykolwiek. W wyniku tych zmian musimy zadać sobie pytanie, czy nowoczesna technologia naprawdę służy człowiekowi, czy też służy tylko sobie. Więcej na: supertechnology.pl

admin