Jakie zagrożenia niosą ze sobą nowoczesne technologie?

Jakie zagrożenia stwarzają nowoczesne technologie? Krótka odpowiedź brzmi: nie wiemy. Długa odpowiedź brzmi: są o tym filmy science fiction.

Z całą powagą jednak, świat nauki od lat próbuje to ustalić. Ale mimo że każdego dnia powstaje wiele nowych technologii i przeprowadza się mnóstwo badań naukowych dotyczących różnych aspektów tych nowych technologii, trudno jest powiedzieć, czy stanowią one jakiekolwiek poważne zagrożenie dla zdrowia.

Istnieją tony badań badających wpływ telefonów komórkowych na nasz mózg, ale te przyniosły jak dotąd niejednoznaczne wyniki. Istnieje również badanie, które pokazuje, że ludzie, którzy tekst podczas jazdy mają tendencję do dostać się do więcej wypadków, ale wielkość próby był bardzo mały, więc nie iść tekst i jazdy tylko jeszcze (lub kiedykolwiek). A jeśli chodzi o to, czy wszystkie te urządzenia mobilne, które stale nosimy przy sobie, mogą być przyczyną raka? Ten jeden jest jeszcze w powietrzu, zbyt.

Jedyną rzeczą, której możemy być pewni, jest to, że już nosimy ze sobą urządzenie, o którym wiadomo, że zabija ludzi w dużych ilościach: samochody. Więcej na: smartzilla.pl

admin